Verkiezingen Raad Van Bestuur

VERKIEZINGEN RAAD VAN BESTUUR CIB OOST-VLAANDEREN

 

OP 5 DECEMBER 2017

 

OPROEP KANDIDATUREN

 

 

Zeer Geachte Collega,

 

Wij hebben het genoegen u ervan op de hoogte te brengen dat wij op 5 december verkiezingen houden voor een nieuwe Raad van Bestuur.

Wij willen een oproep doen om u verkiesbaar te stellen voor een zetel in onze Raad van Bestuur.

De uiterlijke datum om u verkiesbaar te stellen is 15 oktober 2017.

Gelieve uw kandidatuur per mail te versturen naar cib@cibovl.be.

 

Inmiddels verblijven wij,

 

Met collegiale groeten,

 

Rik Schepens

Voorzitter CIB Oost-Vlaanderen

 

 CIB Oost-Vlaanderen op Facebook

Geachte Leden,

 

U kan nu ook al onze activiteiten en nieuws op facebook volgen.

 

U hoeft enkel op volgende link te klikken: http://www.facebook.com/cibovl.

 

Mogen wij u vragen de berichten onze pagina regelmatig te ‘liken’ zodat we als beroepsvereniging meer bekendheid krijgen bij de Facebookgebruikers?

 

Wij danken u alvast voor uw medewerking.Vrije kantoorruimtes bij CIB Oost-vlaanderen

Geachte Collega Makelaars,

 

Het CIB staat steeds ter uwer dienste. Nu kan u iets voor het CIB doen. Hoe meer financiële middelen wij hebben, hoe beter onze opleidingen en onze events voor u.  

Dit hoeft niet eens gratis te gebeuren.

 

Er staan in ons gebouw te Zwijnaarde nog 5 kantoorruimtes te huur waarvan u alle details in bijlage kan vinden. Wij zouden deze graag zo snel als mogelijk verhuurd hebben.

 

Indien u het kantoor wenst te bezoeken, indien u bijkomende informatie nodig heeft of indien u kandidaat-huurders heeft, kan u steeds het secretariaat contacteren.

 

Wij danken u bij voorbaat,

 

Rik Schepens                                                                                        Annick Soetens

Voorzitter                                                                                             Office Manager

 


Lees verder:

Voetbalevent: verslag

Notarissen verslaan voor het eerst de makelaars


Lees verder:

Notarissen verslaan voor het eerst de makelaars

Notarissen verslaan voor het eerst de makelaars


Lees verder:

Makelaarsstokje

Op dinsdag 16 mei werd in het Kasteel van Saffelaere het Makelaarsstokje met 20 ereleden gevierd.

Karen Van De Woestijne, Jacques Thibaut Van Royen en Hilda Van Der Borght hebben dit jaar een Makelaarsstokje ontvangen omwille van hun bijdrage tot de organisatie.

 Speech Voorzitter - Nieuwjaarswensen 2017

 

Nieuwjaars dankwoord - Voorzitter - CIB Oost-Vlaanderen
Dhr. Rik Schepens

 

Goeie avond beste collega’s van CIB Oost-Vlaanderen en Fexpro.

Goeie avond beste genodigen, partners en sympathisanten.

 

 

Het jaar 2016 is alweer voorbij gevlogen. Volgens de notarisbarometer (in voege vanaf 2009) ging het om het beste jaar ooit !

In Vlaanderen was er een stijging van maar liefst 13,6% tranacties t.o.v. 2015. De grootste stijging was voor de Kust. Dus, het was voor de meesten onder ons een echt ‘grand cru’ jaar.

 

Dankzij de lage interesten konden er heel veel verkopen worden gerealiseerd.

Niet alleen woningen en appartementen, doch ook nieuwere vormen van investeren, zoals garageboxen, kangoeroewoningen, studentenkoten en zelfs hotelkamers, scoorden heel goed.

 

Voornamelijk ook omwille van het feit dat vele beginnende investeerders uiteindelijk de weg naar het vastgoed vonden.

 

Tenslotte zorgde ook de vergrijzing van de bevolking voor mobiliteit.

Vele oudere mensen verkochten hun te grote verouderde woning om deze om te ruilen voor een kleiner, moderner en meer centraal gelegen appartement.

 

De woningprijzen zelf bleven evenwel nagenoeg stabiel ondanks de grote vraag.

Door de heel grote vraag naar appartementen was er wel een stijging van 4% in Vlaanderen in dat segment. Vnl. te wijten aan de grote vraag naar 1-slaapkamerappartementen.

 

De vraag naar vooral kleinere goed gelegen bouwgronden is enorm toegenomen en terwijl de gemiddelde aankoopprijs van een perceel grond daalde in 2016, steeg toch de gemiddelde prijs/m² in Vlaanderen met 3,8%.

 

Wat betreft de huurmarkt betreft, moeten we echter jaar na jaar vaststellen dat de kwaliteit voor huurders met rasse schreden achteruit gaat.

De grote vluchtelingenstroom heeft ondertussen ook onze kleinere steden en gemeenten bereikt en zorgt voor schrijnende problemen. Het zal in 2017 een grote uitdaging voor éénieder zijn om ook huisvesting te voorzien voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dit terwijl de huurprijzen (vnl. van de 1-slaapkamerappartementen waarnaar ook bij huurders veel vraag naar is) blijven stijgen en sommige mensen (die soms met moeite over een leefloon beschikken) deze niet of nauwelijks nog kunnen betalen.

 

Wat betreft onze collega’s de syndici. Zij zitten gebeiteld. Door het grote gebrek aan goedgeschoolde beheerders wordt het beroep van syndicus steeds meer een knelpuntenberoep.

 

Jonge mensen in de zaal (ik weet niet of er veel aanwezig zijn, misschien later op de avond in het als lounge-ruimte ingerichte restaurant), wordt syndicus. Werk verzekerd! Veel werk! Ook al in het kader van 2018 en 2020! Vele mede-eigendommen zijn nl. hopeloos verouderd en de syndicus zal in vele gevallen het voortouw moeten nemen in een tijdige en geleidelijke aanpassing van ieder gebouw aan de nieuwste hangbare normen.

 

Voor de rest lijkt een betonstop in 2040 nog ver weg. Doch onze vrienden-collega’s bouwpromotoren zijn waarschijnlijk nu reeds bezig met de reconversie naar nieuwe manieren om in de toekomst gronden te ontwikkelen. Minder verkavelen en meer in de hoogte bouwen dus.

 

Wat betreft onze fexpro-collega’s die expert zijn: weet dat er gewerkt wordt aan een verder uitbouwen van de omschrijving beëedigd expert en dat Fexpro er alles aan zal doen dat deze maal ook onze “experten-niet landmeters” niet uit de boot vallen.

 

Ik ga als nieuwbakken voorzitter geen lange speeches geven, daarvoor zijn er teveel andere dingen te doen in het recentelijk begonnen jaar.

 

Alvorens af te sluiten, wil ik toch eerst nog wat mensen bedanken.

 

Dank vooreerst aan Herman en zijn team voor de (zoals altijd eigen-lijk) super-ontvangst die ons altijd in het kasteel van Saffelaere te beurt valt.

 

Dank verder aan Karen, die na 2 heel drukke jaren terugtrad als voorzitster van CIB Oost-Vlaanderen.

 

Dank aan de RVB van CIB Oost-Vlaanderen in het bijzonder aan haar ouderdomsdeken, mijn goede vriend Marc De Jaegher en aan Fexpro en haar RVB voor de goede vriendschappelijke samenwerking.

 

Dank aan Sandra, onze event-coördinator en creatieve duizendpoot !

 

Dank tenslotte ook aan Ellen die ons binnenkort gaat verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

 

Ikzelf zal jullie voorzitter zijn tot december dit jaar.

 

Daarna zullen bestuursverkiezingen (het is nl. een onpaar jaar) verder uitmaken wie onze beroepsvereniging vanaf 2018 zal dienen te leiden.

 

Ik wens jullie allemaal een aangename en plezante avond. Eet smakelijk, drink voldoende doch met mate en weet dat er na het banket nog de mogelijkheid is (om net zoals vorig jaar) om de benen uit te slaan in de pop-up loungeruimte in het restaurant vooraan van dit kasteel.

 

Ik dank u voor uw aandacht !Voetbalevent

Notarissen verslaan voor het eerst de makelaars


Lees verder:

Vrijwillig vluchtelingen helpen? De reactie van het BIV

Vrijwillig vluchtelingen helpen? De reactie van het BIV

 

Wanneer een helpende hand een professionele daad wordt…

 

“Vrijwilligerswerk kan je niet genoeg bewonderen, respecteren of aanmoedigen. Maar als een helpende hand een professionele daad wordt, ontstaan heel andere verplichtingen en aansprakelijkheden.”

 “Elke vastgoedmakelaar heeft grote bewondering voor vrijwilligerswerk in het algemeen, hulp aan vluchtelingen in het bijzonder”, stelt Luc Machon, ondervoorzitter van het BIV formeel. “Elke makelaar hoopt op dezelfde manier dat iedereen zijn plek vindt in onze samenleving, en daar hoort ook een warm nest bij om in te wonen. Hulp om dat nest te vinden wordt bijzonder gewaardeerd”.

 Wanneer een dergelijke helpende hand plots een professionele daad wordt, veranderen de spelregels. Want een professioneel bemiddelaar moet aan heel wat kwaliteitseisen voldoen, en draagt een stevige aansprakelijkheid.

 

Verplichtingen van de vastgoedmakelaar

“Wie als vastgoedmakelaar optreedt, bezoldigd of niet, moet aan strenge regels beantwoorden. De naleving ervan gebeurt in het belang van de bemiddelaar en van de vastgoedconsument” stelt Frank Damen, woordvoerder van het BIV. “Wat als straks een onevenwichtig huurcontract wordt opgesteld, of de waarborg verkeerd gesteld wordt”, vraagt Filip Van der Veken, quaestor, zich af. “Wat als een woning niet aan de woon- en leefkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode voldoet, was als straks menselijk leed ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld een CO2-vergiftiging?”

 

Professionele begeleiding veronderstelt de nodige kennis en vaardigheden, respect voor de deontologische code en voortdurende bijscholing en vorming. Vastgoedmakelaars bieden deze garantie, zij zijn ook collectief verzekerd voor beroepsfouten. Maar wie geen erkenning heeft als vastgoedmakelaar, heeft zo geen verzekering. Een erkende vastgoedmakelaar daarentegen wel, via zijn verplichte BIV-lidmaatschap.

 

Filip Van der Veken, penningmeester van het BIV, legt uit waarom het Instituut een aparte dienst heeft die makelaars zonder erkenning opspoort. “Een vastgoedmakelaar beoefent een gereglementeerd beroep en heeft dus een heel pak verplichtingen. Hij moet een solvabiliteitscheck doen, hij moet over een derdenrekening beschikken, hij moet zich elk jaar een aantal uren bijscholen, hij moet verzekerd zijn tegen mogelijke aansprakelijkheden bij het uitoefenen van zijn beroep… We stellen alles in het werk om de consument te beschermen tegen wie de regels niet volgt.” Zodra het BIV hier aanwijzingen over ontvangt, onderzoekt de dienst Opsporing wat er aan de hand is. “Het onderzoek ten aanzien van deze vrijwilliger bevindt zich vandaag nog in de informatiefase. Jammer genoeg hebben we al meer antwoorden via de pers ontvangen dan van de persoon in kwestie zelf”, zegt Machon.

 

“Een vastgoedmakelaar heeft een pak verplichtingen. Het BIV stelt alles in het werk om iedereen te beschermen tegen wie de regels niet volgt"

 

Filip Van der Veken, BIV-penningmeester

 

 Charter Gent - Gelijke toegang tot huisvesting ondertekend door CIB en BIV

 

Geachte Collega's,

 

Gelieve in bijlage het Gentse charter over gelijke toegang tot de huisvestingsmarkt terug te vinden, dat werd ondertekend door CIB en BIV.
Met dit charter onderschrijven we als vastgoedsector het belang om kandidaat-huurders niet te discrimineren noch om ons als vastgoedmakelaars te verschuilen achter verhuurders met vragen tot discriminatie.

Samen met de woondiensten van de Stad Gent willen we inzetten op sensibilisering en communicatie van positieve cases, zodat vooroordelen minder kansen krijgen om bevestigd te worden en alle goede huurders gelijke kansen krijgen tot de huurmarkt.

 

Met collegiale groeten,

Karen Van De Woestijne
Voorzitter CIB Oost-Vlaanderen


Lees verder:

Onze Partners

  • Concordia
  • Logic-Immo
  • Luminus
  • Immoproxio
  • BTV
  • Roularta
  • 140
  • Eternit
  • Partena
  • Office Solutions