Welkom bij CIB Oost-Vlaanderen

Groepsfoto


Nieuws

Dag van het Vastgoed - professionals

UITNODIGING

DAG VAN HET VASTGOED - Editie Professionals

Vrijdag 14 oktober, BIS-beurs, Flanders Expo Gent

 

De "Dag van het vastgoed" is een dag boordevol actuele vastgoedinformatie, met 16 informatieve workshops en netwerkmomenten tijdens de lunch en bezoek aa nBis & Bis Night.

 

Programma:

 • 09u00: registratie en onthaal met koffie
 • 10u00: workshops Reeks 1
 • 11u00: workshops Reeks 2
 • 12u00: lunch immo@Bis
 • 14u00: workshops Reeks 3
 • 15u00: workshops Reeks 4
 • 16u00: vrij bezoek aan Bis
 • 18u00: Bis Night - catering op diverse standen

 

Meer informatie, en inschrijven, vindt u terug op onze website (links in de menubalk)

http://www.cibovl.be/inschrijven.php?id=183

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten!Panelgesprek "Financiering Vlaams Sociaal Woonbeleid"

    

UITNODIGING
DAG VAN HET VASTGOED


samen met CIB Oost-Vlaanderen, feXpro,
NAV Oost-Vlaanderen, Verenigde Eigenaars,
Stichting Oost-Vlaams Notariaat


PANELGESPREK

maandag 10 oktober - BIS-beurs (Flanders Expo Gent)

 

 

Geachte allen,
Geachte leden van Bouwspectrum vzw,

 

Tijdens de Bis Beurs “dag van het vastgoed”, organiseren wij voor jullie een panelgesprek i.v.m. de  “Financiering Vlaams Sociaal Woonbeleid”.

Genodigde sprekers zijn o.a. Marc Putman (Gewezen directeur Woningent), Hendrik De Vos (Voorzitter Verenigde Eigenaars), Karen Van De Woestyne (Voorzitter CIB Oost-Vlaanderen), …
 

Waar: Flanders Expo – Maaltekouter – 9000 Gent

 

 

Programma:

 • 16u30: Aankomst & ontvangst
 • 16u40: Voorwoord & inleiding Luc Janssens (Voorzitter)
 • 16u45:          Start Event  -  Panelgesprek
  Inhoud:

- Financieringsstysteem sociaal woonbeleid
- Financiële problemen
- Inkomsten – uitgaven
- Druk huizensector & te verwachten evolutie
- Evolutie private huurmarkt
- Welke suggesties voor de toekomst

 • 18u30: Einde event
 • Receptie met drankje & versnaperingen


Moderatoren – Hendrik Leurs & Pieter Decelle
Deze dag komt in aanmerking voor BIV-uren. P
rijs voor de workshop:

€ 25 (excl. BTW) – iedereen welkom!

 

U kan inschrijven door een mail te sturen naar info@aktimmo.eu
met vermelding van; Facturatiegegevens, Naam, Aantal personen


Betaling op onze rekening = bevestiging van inschrijving.

Aktimmo vzw – BE31 2930 3935 2955

 

 

Wij kijken alvast uit naar uw komst.

 

Luc Janssens
Voorzitter Bouwspectrum VZW

09 220 22 05Dag van het Vastgoed - studenten & groot publiek

UITNODIGING

DAG VAN HET VASTGOED - Editie Studenten & Groot publiek

Maandag 10 oktober, BIS-beurs, Flanders Expo Gent

 

De "Dag van het vastgoed" is een dag boordevol actuele vastgoedinformatie, en richt zich tot het groot publiek, geïnteresseerd in vastgoed, en studenten "Vastgoed".

Programma:

 • 10u00: registratie en onthaal met koffie
 • 11u00: workshops Reeks 1
 • 12u00: workshops Reeks 2
 • 13u00: lunch Immo@Bis
 • 14u00: vrij bezoek aan Bis

 

Meer informatie, en inschrijven (studenten schrijven in via de school), vindt u terug op onze website (links in de menubalk)

http://www.cibovl.be/inschrijven.php?id=182

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten!

 Vrijwillig vluchtelingen helpen? De reactie van het BIV

Vrijwillig vluchtelingen helpen? De reactie van het BIV

 

Wanneer een helpende hand een professionele daad wordt…

 

“Vrijwilligerswerk kan je niet genoeg bewonderen, respecteren of aanmoedigen. Maar als een helpende hand een professionele daad wordt, ontstaan heel andere verplichtingen en aansprakelijkheden.”

 “Elke vastgoedmakelaar heeft grote bewondering voor vrijwilligerswerk in het algemeen, hulp aan vluchtelingen in het bijzonder”, stelt Luc Machon, ondervoorzitter van het BIV formeel. “Elke makelaar hoopt op dezelfde manier dat iedereen zijn plek vindt in onze samenleving, en daar hoort ook een warm nest bij om in te wonen. Hulp om dat nest te vinden wordt bijzonder gewaardeerd”.

 Wanneer een dergelijke helpende hand plots een professionele daad wordt, veranderen de spelregels. Want een professioneel bemiddelaar moet aan heel wat kwaliteitseisen voldoen, en draagt een stevige aansprakelijkheid.

 

Verplichtingen van de vastgoedmakelaar

“Wie als vastgoedmakelaar optreedt, bezoldigd of niet, moet aan strenge regels beantwoorden. De naleving ervan gebeurt in het belang van de bemiddelaar en van de vastgoedconsument” stelt Frank Damen, woordvoerder van het BIV. “Wat als straks een onevenwichtig huurcontract wordt opgesteld, of de waarborg verkeerd gesteld wordt”, vraagt Filip Van der Veken, quaestor, zich af. “Wat als een woning niet aan de woon- en leefkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode voldoet, was als straks menselijk leed ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld een CO2-vergiftiging?”

 

Professionele begeleiding veronderstelt de nodige kennis en vaardigheden, respect voor de deontologische code en voortdurende bijscholing en vorming. Vastgoedmakelaars bieden deze garantie, zij zijn ook collectief verzekerd voor beroepsfouten. Maar wie geen erkenning heeft als vastgoedmakelaar, heeft zo geen verzekering. Een erkende vastgoedmakelaar daarentegen wel, via zijn verplichte BIV-lidmaatschap.

 

Filip Van der Veken, penningmeester van het BIV, legt uit waarom het Instituut een aparte dienst heeft die makelaars zonder erkenning opspoort. “Een vastgoedmakelaar beoefent een gereglementeerd beroep en heeft dus een heel pak verplichtingen. Hij moet een solvabiliteitscheck doen, hij moet over een derdenrekening beschikken, hij moet zich elk jaar een aantal uren bijscholen, hij moet verzekerd zijn tegen mogelijke aansprakelijkheden bij het uitoefenen van zijn beroep… We stellen alles in het werk om de consument te beschermen tegen wie de regels niet volgt.” Zodra het BIV hier aanwijzingen over ontvangt, onderzoekt de dienst Opsporing wat er aan de hand is. “Het onderzoek ten aanzien van deze vrijwilliger bevindt zich vandaag nog in de informatiefase. Jammer genoeg hebben we al meer antwoorden via de pers ontvangen dan van de persoon in kwestie zelf”, zegt Machon.

 

“Een vastgoedmakelaar heeft een pak verplichtingen. Het BIV stelt alles in het werk om iedereen te beschermen tegen wie de regels niet volgt"

 

Filip Van der Veken, BIV-penningmeester

 

 Charter Gent - Gelijke toegang tot huisvesting ondertekend door CIB en BIV

 

Geachte Collega's,

 

Gelieve in bijlage het Gentse charter over gelijke toegang tot de huisvestingsmarkt terug te vinden, dat werd ondertekend door CIB en BIV.
Met dit charter onderschrijven we als vastgoedsector het belang om kandidaat-huurders niet te discrimineren noch om ons als vastgoedmakelaars te verschuilen achter verhuurders met vragen tot discriminatie.

Samen met de woondiensten van de Stad Gent willen we inzetten op sensibilisering en communicatie van positieve cases, zodat vooroordelen minder kansen krijgen om bevestigd te worden en alle goede huurders gelijke kansen krijgen tot de huurmarkt.

 

Met collegiale groeten,

Karen Van De Woestijne
Voorzitter CIB Oost-Vlaanderen


Lees verder:


Onze Partners

 • Concordia
 • Logic-Immo
 • Luminus
 • BTV
 • Roularta
 • Eternit
 • Partena
 • 140
 • Office Solutions