Welkom bij CIB Oost-Vlaanderen

Als voorzitter heet ik u namens het bestuur van harte welkom op de site voor CIB Oost-Vlaanderen. Al meer dan 85 jaar heeft het samengesteld bestuur het beste voor met onze CIB-beroepsorganisatie.

De uitdagingen blijven echter niet uit... Telkens opnieuw moeten we onze visie en richting bepalen en bijsturen, nieuwe accenten leggen en de communicatie met alle spelers op de markt, politici en collega's onderhouden en optimaliseren.

Door intens lobbywerk bij alle belangrijke spelers zoals de politiek, het middenveld, de consument, onze leden... bepalen wij onze profilering. Met als doel de verdediging van de belangen van al onze leden en als resultaat de goede verstandhouding tussen de verschillende beroepsgroepen zoals vastgoedmakelaars, -promotoren, -beheerders en syndici.

We beogen onze interne kennis te verruimen door regelmatig bijscholingen & congressen te organiseren, door specifieke sprekers uit te nodigen op onze maandelijkse CIB-ledenvergadering en vooral door onderlinge uitwisseling van ideeën.

Wilt u mee de visie van CIB Oost-Vlaanderen bepalen? Ziet u de meerwaarde van kennisverbreding & onderlinge communicatie in? Draagt u professionalisme hoog in het vaandel?

Dan bent u aan het juiste adres: CIB Oost-Vlaanderen!

Nieuwe Voorzitter CIB OVL vzw

Starten met een woord van dank aan onze ex-voorzitter de heer Rik SCHEPENS, die om gezondheidsredenen even enkele stappen opzij wenste te zetten, is hier zeker op zijn plaats. Bedankt Rik !

Ik weet dat we, zeker in de moeilijke tijden die onze makelaars nog te wachten staan, op jou kunnen rekenen. We zijn ook allen tevreden dat u als bestuurder trouw op onze boot aanwezig blijft.

Deze boot, beste collegae, heeft men mij gevraagd als kapitein verder te besturen doorheen het makelaarslandschap dat in de nabije toekomst meer dan ooit al onze aandacht zal vragen. Gelukkig kan ik daarvoor rekenen op een dynamisch Bestuursorgaan.

En net deze uitdaging wou ik niet uit de weg gaan, toen de collegae leden van ons bestuursorgaan me vroegen deze opdracht tot een goed einde te brengen.

 

Uw waarnemend Voorzitter

JANSSENS Luc

JANSSENS Luc

Overlijden Mark Dejaegher, bestuurder CIB OVL

Beste collega's,

 

Op maandag 10 april jongstleden is Mark Dejaegher na een aanslepende longziekte overleden.

Mark was lid van onze oost-vlaamse beroepsvereniging sedert 2000.

Hij bekleedde diverse bestuursfuncties doorheen de jaren en was zelfs afgevaardigd bestuurder en ondervoorzitter. Verder was hij voormalig bestuurslid van CIB Vlaanderen en actueel bestuurder in Cibvast.

Als economist van opleiding hield hij steeds een kritische blik op de cijfers en was hij diverse malen penningmeester. Bij de totstandkoming en opleiding van ons huidige secretariaat was hij een grote steun en toeverlaat.

Ondanks zijn hogere leeftijd was hij vrij goed mee met alle tendenzen en de nieuwe vergaderingsvormen.

Maar Mark was meer dan alleen maar een bestuurslid. Hij was een heel goede loyale vriend voor velen van ons en bovendien een excellente vader en grootvader voor zijn dochters en kleinkinderen.

Hij was zeer populair bij de jongeren die hij graag met raad en daad bijstond in het maken van hun levenskeuzes.

De ernstige werkethiek van Mark in combinatie met zijn bescheiden no nonsense kijk op de zaken en zijn kritische eerlijkheid zullen door onze beroepsvereniging voorzeker worden gemist.

Mensen als Mark Dejaegher behoren tot de pijlers waarop onze vzw werd gebouwd en verder is gegroeid.

 

RIP Mark.

 

Rik SCHEPENS
Bestuurslid CIB OVL vzw