Gelieve uw wachtwoord in te vullen:


Statuten en intern reglement

Do 24/02/2022 ONTWERP nieuwe statuten CIB OVL conform WVV
Ma 29/03/2021 Huishoudelijk reglement
Ma 15/03/2021 Ledenfacturatie - overgang cat. 1 en cat. 2

Ieder jaar bepaalt de Raad van Bestuur van CIB Oost-Vlaanderen vzw de overgang van de leden van categorie 1 naar categorie 2 en van categorie 2 naar 1 met het oog op de facturatie van de lidmaatschapsbijdrage aan CIB Oost-Vlaanderen op jaarbasis.
(cf. Huishoudelijk Reglement van CIB Oost-Vlaanderen vzw: "De raad van bestuur heeft het recht om effectieve en toegetreden leden, die jaarlijks niet minimum de helft van de ledenvergaderingen en/of andere activiteiten bijgewoond hebben, het statuut van lid categorie 2 te geven.")

Dit wordt steevast vermeld op de Statutaire Ledenvergadering van december. Om duidelijkheid te verschaffen en zeker te zijn dat de informatie alle leden bereikt, hernemen we langs deze weg graag nog even de uitleg.
Contacteer gerust het secretariaat  via cib@cibovl.be of telefonisch via 09/220 22 05 bij verdere vragen.

Nieuwe leden:
Starten 1e jaar in Categorie 1, als toegetreden lid

Cat. 1: Effectieve leden + toegetreden leden die jaarlijks minstens de helft van de CIB OVL-activiteiten bijwoonden (Algemene Vergaderingen, webinars, events)

Cat. 2: Effectieve leden + toegetreden leden die jaarlijks minder dan de helft van de CIB OVL-activiteiten bijwoonden (Algemene Vergaderingen, webinars, events)

Categorie 1 / 2: heeft enkel te maken met de lidmaatschapsbijdrage, niet met stemgerechtigheid.

 

Cat. 9-leden die vertrekken uit een welbepaalde cluster komen via hun nieuwe cluster echter automatisch in cat. 2 terecht.
Categorie 9 zal niet meer toegepast worden, (enkel bij reeds bestaande cat. 9 leden).Omwille van de coronacrisis besliste de Raad van Bestuur om voor het bepalen van de ledencategorie in 2021 een uitzondering toe te staan. 
Leden die zich van oktober 2019 tot en met oktober 2020 inschreven voor minstens 3 van de 10 CIB OVL-activiteiten gingen over naar categorie 1 of bleven categorie 1 in 2021.

 

 


Onze Partners

FED-net vzw
 • Concordia
 • Luminus
 • Easyfairs
 • Oris
 • Liantis
 • COVAST
 • Optima Sys
 • ECCA NV
 • ACEG
 • Checknet
 • Korfine